Trang nhà

Video

Chính sách về quyền riêng tư

 

Chính sách quy định quyền riêng tư

Các điều khoản Thu thập và Sử dụng thông tin

Điều khoản chung

Tất cả các phần mềm của chúng tôi ở dạng sách để đọc (ebook) hoặc sách để nghe (audio – phần mềm phát âm thanh), miễn phí 100%, không chứa quảng cáo, không cần kết nối mạng, không có tác vụ chạy ngầm, được tạo ra nhằm mục đích mở thêm một kênh thông tin chạy ngoại tuyến (offline) đến người sử dụng. Các phần mềm của chúng tôi hoàn toàn không có tác vụ thu thập thông tin cá nhân khi quý vị tải xuống, cài đặt và sử dụng trên thiết bị của quư vị.

Tuy nhiên, các phần mềm phát âm thanh trên thiết bị di động, cần kiểm tra thiết bị của quư vị có trong t́nh trạng gọi điện thoại hay không để tắt âm thanh đang phát nên phần mềm có yêu cầu hệ thống cấp quyền truy cập đọc trạng thái của thiết bị. V́ lư do đó, hệ thống sẽ nhận dạng các phần mềm đề cập trên của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của thiết bị và có khả năng ảnh hưởng đến quyền riêng tư của quư vị.

Khi quý vị tải xuống, cài đặt và sử dụng các phần mềm của chúng tôi, không một thông tin cá nhân nào được thu thập, không một kết nối mạng nào được yêu cầu hoặc sử dụng và mọi thông tin lưu trữ của thiết bị và các phần mềm khác đều không bị ảnh hưởng.

 

Chia sẻ và bí mật thông tin

 

Như đă đề cập ở trên. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của quư vị nên điều khoản này (chia sẻ và bí mật thông tin) không áp dụng.

 

Sử dụng Cookies

Như đă đề cập ở trên. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của quư vị nên điều khoản này (Sử dụng Cookies) không áp dụng.

 

Các điều khoản Sửa, xóa các thông tin tài khoản

 

Quy định chung

Như đă đề cập ở trên. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của quư vị nên điều khoản này không áp dụng.

 

Quy định Bảo mật

Như đă đề cập ở trên. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của quư vị nên điều khoản này không áp dụng.

 

Các thay đổi chính sách đối với các điều khoản quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này nếu có yêu cầu bổ sung từ bên thứ ba do có một sự liên quan nào đó. Tuy nhiên, các phần mềm chúng tôi sẽ vẫn trên cơ sở miễn phí hoàn toàn, không chứa quảng cáo, không cần kết nối mạng, không có tác vụ chạy ngầm và không thu thập thông tin cá nhân. Việc cập nhật này sẽ đồng thời với việc cập nhật các phần mềm và sẽ thông báo trên chợ phần mềm cũng như trong các phần mềm được cập nhật.

© sttieuvu@gmail.com

 

 

Liên hệ: sttieuvu@gmail.com

Skype: sttieuvu

Facebook: sttieuvu@gmail.com

Zalo: Tiểu Vũ